Označení:

ČSN EN 13479 (05 5805)

Datum vydání:

1.12.2005

Katalogové číslo:

74811

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma patří do souboru příbuzných norem pro svařovací přídavné materiály a to v oblasti všeobecných ustanovení pro svařovací materiály. K ní se připojuje norma pro systém managementu jakosti (EN ISO 9001), norma s požadavky na jakost svařovacích materiálů (EN 12074), norma pro technické dodací podmínky (EN ISO 544). Pak následuje řada norem s požadavky na klasifikaci přídavných materiálů. Soubor doplňují normy pro zkušební metody pro ověření jakosti přídavných materiálů a pak normy pro konkrétní druhy zkoušek. Tento dokument může použít výrobce pro stanovení význačných znaků výrobku, může být také použit jako odkazový doklad pro smluvní účely a pro posouzení shody výrobku. Kapitoly této normy podporují požadavky Směrnice EU pro stavební výrobky (89/106 EHS), tedy Nařízení vlády 190/2002 Sb.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 13479 (05 5805) 1.12.2005