Označení:

ČSN EN 13705 (05 6832)

Datum vydání:

1.5.2005

Katalogové číslo:

73010

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

specifikuje základní požadavky na provedení a konstrukci strojů a zařízení pro svařování polotovarů z termoplastů horkým plynem a extruderem. Jsou zde uvedeny požadavky na příslušenství těchto strojů, jako jsou trysky, zařízení pro měření teploty, přetlakové ventilátory, zařízení pro nastavení a regulaci strojů. Norma se dále zabývá požadavky na provedení a konstrukci lineárních svařovacích strojů, zařízení pro svařování extruderem, včetně jejich příslušenství

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN 13705 (05 6832) 1.5.2005
Náhled normy: