Označení:

ČSN EN 14610 (05 0007)

Datum vydání:

1.8.2005

Katalogové číslo:

73870

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (635.00 CZK)
Anotace normy:

Norma uvádí definice metod svařování s odkazem na příslušné zobrazení uvedené metody. Norma uvádí k českým definicím a termínům ekvivalentní termíny z anglického, francouzského a německého jazyka. Tato norma popisuje prostřednictvím obrazového vyjádření většinu obvyklejších metod svařování kovů. Definice metod svařování kovů jsou rozděleny podle jejich fyzikálních vlastností a podle odpovídajícího nositele energie. Podle nositele energie jsou metody svařování systematicky uspořádány na základě fyzikálních vlastností na metody tlakového a tavného svařování. Uspořádání podle čísel umožňuje uživateli této normy systematicky vyhledávat metody, vztahující se k určitému nositeli energie. Čísla za názvem metody se vztahují k číslování používanému v EN ISO 4063. Většina definic je doprovázena schematickými obrázky, uváděnými jako příklady. V určitých případech vyjadřují obrázky podmínky před svařováním a po svařování.

Počet stran:

98

Mám zájem o normu ČSN EN 14610 (05 0007) 1.8.2005
Náhled normy: