Označení:

ČSN EN 14728 (05 6826)

Datum vydání:

1.9.2006

Katalogové číslo:

75904

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

uvádí klasifikaci a popis vad, které se vyskytují u svarových spojů termoplastů prováděných svařováním horkým tělesem, svařováním elektrotvarovkou, svařováním horkým plynem a svařováním extruderem. Norma se používá pro určité druhy materiálů specifikované v tomto dokumentu. V normě jsou uvažovány pouze vady, které umožňují vznik necelistvostí materiálů nebo změny tvaru. Je zde specifikován jejich druh, tvar a poloha, nikoliv jejich původ nebo příčina. Norma nevysvětluje možnost vlivu těchto vad na pozdější chování spojů po vystavení různému druhu namáhání, ale neuvádí metody na předcházení takových vad. Norma se nepoužívá pro schvalování svarových spojů, které jsou definovány podle jakostních stupňů příslušných norem.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 14728 (05 6826) 1.9.2006
Náhled normy: