Označení:

ČSN EN 1708-2 (05 0026)

Datum vydání:

1.7.2002

Katalogové číslo:

62804

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

V normě ČSN EN 1708-2 jsou uvedeny příklady svarových spojů, které se dají použít pro ocelové součásti bez vnitřního přetlaku. Zejména jsou uvedeny detaily přípravy svarových ploch (tvary a rozměry) spojů ocelových konstrukcí. V 5 tabulkách jsou uvedeny typické spoje a doporučená vhodná příprava svarových ploch plechů, nosníků a dutých profilů ocelových součástí (ocelových konstrukcí) staticky a dynamicky namáhaných. Příprava svarových ploch jednotlivých detailů je doplněna odkazem na normy EN 29692 a EN ISO 9692-2.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 1708-2 (05 0026) 1.7.2002
Náhled normy: