Označení:

ČSN EN 29455-1 (05 0051)

Datum vydání:

1.2.1997

Katalogové číslo:

21085

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je identická s EN 29455-1:1993. Oznámení o schválení: Tato mezinárodní norma ISO 9455-1:1990 byla schválena CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato první část normy ISO 9455 uvádí gravimetrickou metodu pro stanovení obsahu netěkavých látek v tavidlech pro měkké pájení. Lze ji použít pro tekutá a pastovitá tavidla typu 1 podle ISO 9454-1. Normalizována je podstata metody, v níž se stanoví: "Připravený a zvážený zkušební vzorek tavidla se zahřívá pro odstranění těkavých látek, nejprve na vroucí vodní lázni a potom v sušárně. Ochlazený vzorek se opět zváží a vypočítá se obsah netěkavých látek v hmotnostních procentech (m/m)." Postup metody je podrobně popsán. Norma se nezabývá složením stanovených netěkavých podílů. ČSN EN 29455-1 (05 0051) byla vydána v únoru 1997

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN EN 29455-1 (05 0051) 1.2.1997