Označení:

ČSN EN 29455-11 (05 0061)

Datum vydání:

1.11.1995

Katalogové číslo:

18172

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je identická s EN 29455-11:1991. Tato jedenáctá část normy ISO 9455 určuje kvalitativní metodu pro stanovení rozpustnosti zbytku tavidla ve zvoleném rozpouštědle. (Charakter rozpouštědla, určeného k odstraňování zbytků tavidla normalizován není, závisí na doporučení výrobce tavidla nebo jeho dodavatele.) Metoda je určena pro všechna tavidla typu 1 uvedené v ISO 9454-1. Poznámka: Tato zkouška nezaručuje, že zbytky po očištění, přítomné v tak malých množstvích, že nemohou být zjištěny zkouškou, nebudou po delší době poškozovat spájené části. Normalizována je podstata zkoušky, v níž se stanoví: "Mosazná zkušební deska se pokryje tavidlem, ohřeje se na napájecí teplotu a po vyrovnání teploty se ponoří do zvoleného rozpouštědla k rozpuštění zbytků tavidla. Účinnost odstranění zbytků tavidla udává vznik elektrického proudu, protékajícího spojem mezi vyčištěnou oblastí a hrotem elektrické sondy". Postup zkoušky je podrobně popsán. Možnými hygienickými problémy se norma nezabývá. ČSN EN 29455-11 (05 0061) byla vydána v listopadu 1995

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN EN 29455-11 (05 0061) 1.11.1995