Označení:

ČSN EN 29455-8 (05 0058)

Datum vydání:

1.11.1995

Katalogové číslo:

18036

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je identická s EN 29455-8:1993. Tato osmá část normy ISO 9455 určuje metodu pro stanovení obsahu zinku ve vodném roztoku tavidel typu 3, podle ISO 9454-1. Metoda je určena pro rozbor vodného roztoku tavidla, který obsahuje přibližně 25 % zinku, vyjádřeného jako chlorid zinečnatý (ZnCl2). Pro tuhé pájky a pro roztoky, jejichž koncentrace se značně odlišuje od výše uvedené, se množství vzorku, brané ke zkoušce, vhodně upraví. Normalizována je podstata zkoušky, v níž se stanoví: "K vodnému roztoku tavidla, obsahujícímu kyselinu sírovou, se přidá chlorid amonný a roztok se zalkalizuje přidáním roztoku čpavku. Vysrážené železo se odstraní jako hydroxid. Obsah zinku v tavidle se stanoví titrací roztoku za použití EDTA". Postup zkoušky je podrobně popsán. Možnými hygienickými problémy se norma nezabývá. ČSN EN 29455-8 (05 0058) byla vydána v listopadu 1995

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN EN 29455-8 (05 0058) 1.11.1995
Náhled normy: