Označení:

ČSN EN 50065-1-ed.2 (33 3435)

Datum vydání:

1.12.2011

Katalogové číslo:

89800

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro elektrická zařízení používající signály v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz pro přenos informací v nízkonapěťových elektrických systémech, buď ve veřejné distribuční soustavě, nebo v instalacích v objektech odběratelů. Stanovuje kmitočtová pásma přidělená různým aplikacím, meze koncového výstupního napětí v provozním pásmu a meze rušení šířeného vedením a vyzařovaného rušení. Uvádí rovněž metody měření. Nestanovuje metody modulace, metody kódování, ani funkční vlastnosti (vyjma těch, které jsou určeny pro zabránění vzájemnému rušení). Nejsou zahrnuty požadavky a zkoušky týkající se vlivů prostředí. POZNÁMKA 1 - Soulad s touto normou neznamená souhlas se zřízením komunikace s místy mimo odběratelskou instalaci nebo s jinými odběrateli prostřednictvím veřejné distribuční soustavy, pokud by to nebylo povoleno jinak. Předmětem normy je omezit vzájemné ovlivňování mezi přenosovými zařízeními v elektrických instalacích a mezi těmito zařízeními a jinými zařízeními. Kromě toho je tato norma určena k omezení rušení způsobeného zařízeními pro přenos signálu do citlivých elektronických zařízení. Úplné zamezení tomuto rušení však nelze zajistit. POZNÁMKA 2 - Konstruktéři mají při stanovení odolnosti pro elektrická zařízení vzít v úvahu signalizační systémy v souladu s touto normou

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 50065-1-ed.2 (33 3435) 1.12.2011
Náhled normy: