Označení:

ČSN EN 50065-2-1 (33 3435)

Datum vydání:

1.10.2003

Katalogové číslo:

68593

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro elektrická zařízení používající signály v kmitočtovém rozsahu 95 kHz až 148,5 kHz k vysílání nebo příjmu informací o elektrických systémech nízkého napětí pro prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu. Norma specifikuje základní požadavky na odolnost a zkušební metody a uvádí meze, které jsou použitelné pro výrobky pracující v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu. Norma nespecifikuje odolnost mezi síťovými komunikačními systémy pracujícími ve stejném pásmu, nebo odolnost proti signálům pocházejícím z nosných systémů na silových vedeních, pracujících v sítích vysokého nebo středního napětí. Bezpečnostní zřetele nejsou v této normě zahrnuty.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 50065-2-1 (33 3435) 1.10.2003
Náhled normy: