Označení:

ČSN EN 50065-2-3 (33 3435)

Datum vydání:

1.8.2003

Katalogové číslo:

68014

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro elektrická zařízení používající signály v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 95 kHz k vysílání nebo příjmu informací o elektrických systémech nízkého napětí pro dodavatele a distributory elektrické energie. Norma specifikuje základní požadavky na odolnost a zkušební metody a uvádí meze, které jsou použitelné pro výrobky pracující ve veřejné napájecí síti. Norma nespecifikuje odolnost mezi síťovými komunikačními systémy pracujícími ve stejném pásmu, nebo odolnost proti signálům pocházejícím z nosných systémů na silových vedeních, pracujících v sítích vysokého nebo středního napětí. Bezpečnostní zřetele nejsou v této normě zahrnuty.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 50065-2-3 (33 3435) 1.8.2003
Náhled normy: