Označení:

ČSN EN 50065-4-2 (33 3435)

Datum vydání:

1.3.2002

Katalogové číslo:

64085

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato platí norma platí pro elektrické zařízení používající signály v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz pro přenos informace nízkonapěťovými elektrickými systémy, buď veřejnými rozvodnými systémy nebo instalacemi v objektech odběratelů. Tato část normy se zabývá bezpečnostními požadavky na oddělovací filtry nízkého napětí

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 50065-4-2 (33 3435) 1.3.2002
Náhled normy: