Označení:

ČSN EN 50065-4-4 (33 3435)

Datum vydání:

1.8.2003

Katalogové číslo:

68017

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro impedanční filtry používané v síťových komunikačních systémech pro střídavé napětí mezi fázovým a středním vodičem nepřekračujícím 250 V a jmenovitý proud nepřekračující 125 A, určené pro domácí a podobné pevné instalace včetně budov obytných, obchodních a budov lehkého průmyslu. Evropská norma má 6 stran včetně jednoho obrázku.

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN 50065-4-4 (33 3435) 1.8.2003