Označení:

ČSN EN 50065-4-5 (33 3435)

Datum vydání:

1.8.2003

Katalogové číslo:

68016

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro segmentační filtry v síťových komunikačních systémech používané pro jednofázové nebo vícefázové instalace se střídavým napětím mezi fázovým a středním vodičem nepřekračujícím 250 V a jmenovitým proudem nepřekračujícím 125 A, určených pro domácí a podobné pevné instalace včetně budov obytných, obchodních budov, budov lehkého průmyslu a veřejných sítí. Evropská norma má 7 stran včetně jednoho obrázku.

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN 50065-4-5 (33 3435) 1.8.2003