Označení:

ČSN EN 50065-7 (33 3435)

Datum vydání:

1.6.2002

Katalogové číslo:

64926

Dostupná provedení:
Pouze česká předmluva - Tištěné (51.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro elektrická zařízení, s výjimkou oddělovacích filtrů, která používají signály v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz pro přenos dat v elektrických sítích nízkého napětí buď veřejných nebo v objektech zákazníků. Specifikuje požadavky na síťová komunikační zařízení pokud jde o zatěžovací impedanci sítě. Nespecifikuje impedanci vnějších prvků, které nejsou nutné pro obvyklou funkčnost komunikačního zařízení.

Počet stran:

4

Mám zájem o normu ČSN EN 50065-7 (33 3435) 1.6.2002
Náhled normy: