Označení:

ČSN EN 50121-1-ed.2 (33 3590)

Datum vydání:

1.6.2007

Katalogové číslo:

78433

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Soubor specifických drážních Evropských norem výrobku EMC je především zaměřen tak, aby byla dosažena shoda se Směrnicí EMC. Tyto normy se sestávají z pěti částí. Část 1: Všeobecně Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy Část 1 normy, tj. ČSN EN 50121-1 ed. 2, je úvodní norma tohoto souboru norem a zabývá se elektromagnetickým chováním dráhy, vztahy mezi provozovatelem drážní dopravy a provozovatelem dráhy, co se týče elektromagnetické kompatibility. V příloze A se podrobněji zabývá jak technickými systémovými parametry drah a jejich harakteristikami, tak řízením procesu zajištění EMC na rozhraní mezi železniční infrastrukturou a vlaky

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 50121-1-ed.2 (33 3590) 1.6.2007
Náhled normy: