Označení:

ČSN EN 50121-3-2-ed.2 (33 3590)

Datum vydání:

1.7.2007

Katalogové číslo:

78312

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma pokrývá požadavky EMC na zařízení, která jsou určena pro použití na drahách. Tato norma platí pro elektrická a elektronická zařízení určená k použití na železničním drážním vozidle. Přitom před-pokládaný kmitočtový rozsah je od DC do 400 GHz. Požadavky této normy byly vybrány pro zajištění odpovídající úrovně emise a odolnosti pro zařízení na drahách. Aplikace zkoušek emise a odolnosti musí záviset na konkrétním zařízení, jeho konfiguraci, jeho vstupech/výstupech, jeho technologii a jeho pracovních podmínkách.Tato norma bere v úvahu vnitřní prostředí drážního vozidla, vnější prostředí dráhy a rušení přístroje způsobené zařízením jako jsou ruční rádiovysílače. Cílem této normy je definovat meze a zkušební metody pro elektromagnetické emise a pro požadavky na zkoušení odolnosti s ohledem na rušení šířená vedením a vyzařováním.Tyto meze a zkoušky představují základní požadavky elektromagnetické kompatibility.

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN 50121-3-2-ed.2 (33 3590) 1.7.2007
Náhled normy: