Označení:

ČSN EN 50121-4-ed.2 (33 3590)

Datum vydání:

1.7.2007

Katalogové číslo:

78314

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma pokrývá požadavky EMC na zařízení, která jsou určena pro použití na drahách. Tato norma platí pro emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. Cílem této normy je definování požadavků zkoušky odolnosti a emise pro zařízení definované v rozsahu platnosti v relaci s elektromagnetickými rušeními pravděpodobně se vyskytujícími na dráhách. Požadavky zkoušky představují zejména základní požadavky elektromagnetické odolnosti a byly vybrány pro zajištění odpovídající úrovně odolnosti zařízení instalovaných na dráhách. Tato norma stanovuje meze pro emisi a odolnost a určuje funkční kritéria pro zabezpečovací a sdělovací zařízení, která mohou rušit jiná zařízení v drážním prostředí nebo zvětšovat celkové emise v drážním prostředí nad meze definované v příslušné normě a vystavovat tak zařízení vně drážního systému riziku způsobení elektromagnetické interference (EMI).

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 50121-4-ed.2 (33 3590) 1.7.2007
Náhled normy: