Označení:

ČSN EN 50121-5-ed.2 (33 3590)

Datum vydání:

1.7.2007

Katalogové číslo:

78313

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma platí pro aspekty emise a odolnosti EMC pro elektrická a elektronická zaří-zení a systémy určené k použití v pevných trakčních zařízeních a elektrických rozvodech drah. Toto zahrnuje napájecí zařízení, zařízení s obvody řízení ochran, drážní zařízení jako jsou trakční napájecí a spínací stanice, výkonové autotransformátory, zvyšovací transformátory, spínače v trakčních napájecích stanicích a spínače pro dálkové i místní napájení. Pokrytý kmitočtový rozsah je od DC do 400 GHz. V současnosti je zkoušení definováno jen do 1 GHz. Meze jsou stanoveny pro EMC mezi zařízeními, která jsou umístěna: uvnitř prostor trakční napájecí stanice, která zásobuje elektrickou energií dráhu; vedle trati za účelem řízení nebo regu-lace napájení dráhy, včetně kompenzace účiníku a filtrování; podél trati za účelem napájení dráhy elektrickou energií jinak než pomocí vodičů používaných pro sběrače proudu a přidružených zpětných vodičů.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 50121-5-ed.2 (33 3590) 1.7.2007
Náhled normy: