Označení:

ČSN EN 50124-1 (33 3501)

Datum vydání:

1.4.2002

Katalogové číslo:

63602

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma pojednává o koordinaci izolace drážních zařízení. Platí pro zařízení použitá v zabezpečovacích systémech, na drážních vozidlech a pro pevná trakční zařízení do nadmořské výšky 2 000 m. Koordinace izolace se týká volby, dimenzování a vzájemného vztahu mezi izolací jak uvnitř zařízení, tak mezi jeho částmi. Při dimenzování izolace se berou v úvahu elektrická namáhání a podmínky okolního prostředí. Pro tytéž podmínky a tatáž namáhání je dimenzování stejné. Tato norma stanoví: - požadavky na vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro zařízení; - všeobecné požadavky na zkoušky týkající se koordinace izolace. Normy výrobků se musí řídit touto kmenovou normou. Tato norma rovněž uvádí ustanovení pro dielektrické zkoušky (typové zkoušky nebo výrobní kusové zkoušky) zařízení

Počet stran:

48

Mám zájem o normu ČSN EN 50124-1 (33 3501) 1.4.2002
Náhled normy: