Označení:

ČSN EN 50125-2 (33 3504)

Datum vydání:

1.7.2003

Katalogové číslo:

67521

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma se zabývá vlivy prostředí na pevná elektrická zařízení sloužící k trakčnímu napájení elektrickou energií a pro zařízení nezbytná k provozu dráhy instalovaná ve volné atmosféře, na krytých místech, v tunelech nebo v krytech umístěných na výše uvedených místech. Mezi vlivy prostředí patří výška, teplota a vlhkost vzduchu, pohyb vzduchu, déšť, sníh, kroupy, led, písek, sluneční záření, blesky, znečistění, vibrace, rázy a elektromagnetická kompatibilita. Norma navazuje na jednotlivé části EN 60721 a aplikuje jejich ustanovení na oblast pevných elektrických drážních zařízení. Norma nezahrnuje eskalátory, výtahy, prostředky požární ochrany, osvětlení v tunelech a na nástupištích, zařízení na výdej a označování jízdenek, větrací systémy a zařízení nezajišťující nezbytné funkce. Neuvažuje zabezpečovací a sdělovací zařízení. Není určena k použití pro jeřáby, zařízení hlubinných dolů ani pro visuté či pozemní lanové dráhy.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 50125-2 (33 3504) 1.7.2003
Náhled normy: