Označení:

ČSN EN 50125-3 (33 3504)

Datum vydání:

1.12.2003

Katalogové číslo:

69005

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma se zabývá vlivy prostředí na zařízení pro drážní zabezpečovací a sdělovací systémy. Mezi vlivy prostředí patří nadmořská výška, tlakové pulzy, teplota a vlhkost vzduchu, vítr, déšť, sníh, kroupy, led, sluneční záření, blesky, znečistění, vibrace, rázy, elektromagnetická kompatibilita a napájení. Norma navazuje na jednotlivé části EN 60721 a aplikuje jejich ustanovení na oblast drážních zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. Norma platí pro všechna drážní zabezpečovací a sdělovací zařízení s výjimkou zařízení používaných na jeřábech, důlních vozidlech či vozidlech lanových drah. Norma nestanoví specifikace na zabezpečovací a sdělovací systémy nacházející se v drážních vozidlech, pro které platí ČSN EN 50125-1.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 50125-3 (33 3504) 1.12.2003
Náhled normy: