Označení:

ČSN EN 50126-1 (33 3502)

Datum vydání:

1.6.2001

Katalogové číslo:

59709

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma: - definuje RAMS z hlediska bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti i jejich vzájemného působení; - definuje proces řízení RAMS na základě životního cyklu systému a úkolů, které do něj spadají; - umožňuje účinně řídit a řešit rozpory mezi prvky RAMS; - definuje systematický postup specifikace požadavků na RAMS a prokázání, že tyto požadavky jsou splněny; - zaměřuje se na zvláštnosti týkající se dráhy; - nedefinuje cíle, číselné hodnoty, požadavky nebo řešení RAMS pro konkrétní drážní zařízení; - nespecifikuje požadavky na zajištění bezpečnosti systému; - nedefinuje pravidla ani postupy týkající se certifikace drážních výrobků na základě požadavků této normy; - nedefinuje postup schvalování řídícím orgánem pro otázky bezpečnosti. Tato evropská norma platí: - pro specifikaci a prokázání RAMS u všech drážních zařízení a na všech úrovních použití těchto zařízení, podle toho, co přichází v úvahu, od kompletních tratí po hlavní systémy těchto tratí, i pro jednotlivé a kombinované subsystémy a složky těchto hlavních systémů, včetně těch, které obsahují software; zejména: - pro nové systémy; - pro nové systémy začleněné do stávajících systémů provozovaných už před vypracováním této normy, ačkoliv toto neplatí všeobecně pro jiná hlediska stávajícího systému; - pro modifikace stávajících systémů provozovaných už před vypracováním této normy, přestože toto neplatí všeobecně pro jiná hlediska stávajícího systému; - ve všech příslušných etapách životního cyklu daného použití; - pro použití provozovateli dráhy a drážním průmyslem

Počet stran:

72

Mám zájem o normu ČSN EN 50126-1 (33 3502) 1.6.2001
Náhled normy: