Označení:

ČSN EN 50131-1-ed.2 (33 4591)

Datum vydání:

1.4.2007

Katalogové číslo:

78248

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanoví systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů, neobsahuje však požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz a údržbu (požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz a údržbu obsahuje ČSN CLC/TS 50131-7) . Systémové požadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, mající společné prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace a napájecích zdrojů s jinými systémy. Norma stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí, nestanoví však konkrétní požadavky, kladené na jednotlivé komponenty systémů.

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN EN 50131-1-ed.2 (33 4591) 1.4.2007
Náhled normy: