Označení:

ČSN EN 50131-2-2 (33 4591)

Datum vydání:

1.12.2008

Katalogové číslo:

81864

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma uvádí požadavky na pasivní infračervené detektory (dále jako detektor) používané jako části poplachových zabezpečovacích systémů instalovaných v budovách. Obsahují 4 stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí. Funkcí detektoru je detekování širokého spektra infračerveného záření emitovaného narušitelem. Aby mohl být detektor využit v poplachovém zabezpečovacím detekčním systému, musí poskytnout patřičný rozsah signálů nebo zpráv. Počty a rozsahy těchto signálů a zpráv jsou více rozvedeny u vyšších stupňů zabezpečení. Tato norma je pouze shrnutím požadavků a zkoušek detektorů. Další typy detektorů jsou uvedeny v normách řady EN 50131-2. Týká pasivních infračervených detektorů instalovaných v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (dle EN 50131-1) specifických nebo nespecifických metalických nebo bezdrátových detektorů a používaných pro třídy prostředí I až IV (EN 50130-5). Tato evropská norma neuvádí požadavky na venkovní pasivní infračervené detektory. Detektor musí splňovat všechny požadavky příslušného stupně zabezpečení. Funkce, které jsou nad rámec povinných funkcí uvedených v této normě, může detektor obsahovat, ale nesmí ovlivnit správné fungování povinných funkcí. Tato evropská norma se nevztahuje na systémové propojení.

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN EN 50131-2-2 (33 4591) 1.12.2008
Náhled normy: