Označení:

ČSN EN 50131-2-3 (33 4591)

Datum vydání:

1.4.2009

Katalogové číslo:

83026

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma uvádí požadavky na mikrovlnné detektory (dále jako detektor) používané jako části poplachových zabezpečovacích systémů instalovaných v budovách. Obsahují 4 stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí. Funkcí detektoru je emitovat mikrovlnné záření a analyzovat odražené signály k detekování narušitele a poskytnout patřičný rozsah signálů nebo zpráv k využití v poplachovém zabezpečovacím systému. Aby mohl být detektor využit v poplachovém zabezpečovacím detekčním systému, musí poskytnout patřičný rozsah signálů nebo zpráv. Počty a rozsahy těchto signálů a zpráv jsou více rozvedeny u vyšších stupňů zabezpečení. Tato norma je pouze shrnutím požadavků a zkoušek detektorů. Další typy detektorů jsou uvedeny v normách řady EN 50131-2. Týká se mikrovlnných detektorů instalovaných v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (dle EN 50131-1) specifických nebo nespecifických metalických nebo bezdrátových detektorů a používaných pro třídy prostředí I až IV (EN 50130-5). Tato evropská norma neuvádí požadavky na venkovní mikrovlnné detektory. Detektor musí splňovat všechny požadavky příslušného stupně zabezpečení. Funkce, které jsou nad rámec povinných funkcí uvedených v této normě, může detektor obsahovat, ale nesmí ovlivnit správné fungování povinných funkcí. Tato evropská norma se nevztahuje na systémové propojení.

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN 50131-2-3 (33 4591) 1.4.2009
Náhled normy: