Označení:

ČSN EN 50131-2-6 (33 4591)

Datum vydání:

1.4.2009

Katalogové číslo:

83029

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma uvádí požadavky na detektory otevření (magnetické kontakty) používané jako části poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v budovách. Jsou určeny pro čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí. Funkcí detektoru otevření (magnetického kontaktu) je detekování změny polohy ovládacího magnetu z definované zavřené pozice instalovaného na dveřích nebo oknech. Detektor otevření (magnetický kontakt) se skládá (je tvořen) ze dvou oddělených částí, mezi kterými tvoří propojení magnetické pole. Přerušením propojení mezi těmito dvěma částmi je generován poplachový signál nebo zpráva narušení. Počet a rozsah těchto signálů nebo zpráv bude širší u systémů vyšších stupňů zabezpečení. Tato evropská norma je pouze shrnutím požadavků a zkoušek detektorů otevření (magnetických kontaktů). Další typy detektorů jsou uvedeny v dalších dokumentech uvedených v řadách norem EN 50131 a EN 50131-2. Tato evropská norma se týká detektorů otevření (magnetických kontaktů) instalovaných uvnitř a vně budov a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (dle EN 50131-1:2006) specifických nebo nespecifických metalických nebo bezdrátových detektorů a používaných pro třídy prostředí I až IV dle EN 50130-5. Detektor musí splňovat všechny požadavky příslušného stupně zabezpečení. Funkce, které jsou nad rámec povinných funkcí uvedených v této normě, může detektor obsahovat, ale nesmí ovlivnit správné fungování povinných funkcí. Obě oddělené části detektoru otevření (magnetického kontaktu) musí být uváděny jako celek tvořící dle této normy detektor. Tato evropská norma se nevztahuje na systémové propojení.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 50131-2-6 (33 4591) 1.4.2009
Náhled normy: