Označení:

ČSN EN 50131-3 (33 4591)

Datum vydání:

1.1.2010

Katalogové číslo:

84954

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (469.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanovuje požadavky, funkční kritéria a zkušební postupy pro ověřování funkcí ústředen poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v budovách využívající vyhrazená nebo sdílená drátová propojení nebo bezdrátová propojení. Tyto požadavky se také vztahují na pomocná ovládací zařízení instalovaná uvnitř a vně zabezpečených prostorů a umístěna ve vnitřním a venkovním prostředí. Norma uvádí požadavky na provedení ústředen pro každý ze čtyř stupňů zabezpečení stanovených v evropské normě EN 50131-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Systémové požadavky. Požadavky jsou také specifikovány pro čtyři třídy prostředí zahrnující požadavky na vnitřní a venkovní umístění

Počet stran:

68

Mám zájem o normu ČSN EN 50131-3 (33 4591) 1.1.2010
Náhled normy: