Označení:

ČSN EN 50131-6-ed.2 (33 4591)

Datum vydání:

1.11.2008

Katalogové číslo:

81863

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma uvádí požadavky na napájecí zdroje (dále PS) používané jako části poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v budovách. Norma zahrnuje také zařízení, která se instalují uvnitř a vně zabezpečených prostorů a která se instalují ve vnitřních a venkovních prostředích. Tato norma stanoví požadavky, funkční kritéria a zkušební postupy a stupně zabezpečení na napájecí zdroje používané jako části poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Napájecí zdroje (PS) musí být jednak součástí poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a nebo jako autonomní (samostatné). Napájecí zdroje mohou mít vlastní ovládací (řídící) funkce nebo tyto funkce mohou být zajištěny dalšími komponenty poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, např. ústřednou. Tato evropská norma se nevztahuje na napájecí zdroje, když jsou požadavky na komponenty poplachového zabezpečovacího a tísňového systému uvedeny v příslušné výrobkové normě. Požadavky odpovídají každému ze čtyř tříd zabezpečení daných evropskou normou EN 50131-1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Systémové požadavky. Požadavky jsou také uvedeny pro čtyři třídy prostřední, které zahrnují použití ve vnitřních a venkovních prostředích. Norma uvádí povinné funkce a funkce volitelné, které musí napájecí zdroje poskytovat. Je možné zajistit i další v této normě nespecifikované funkce. Tyto funkce nesmí ovlivňovat požadavky na žádnou z povinných nebo volitelných funkcí.

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN EN 50131-6-ed.2 (33 4591) 1.11.2008
Náhled normy: