Označení:

ČSN EN 50134-5 (33 4594)

Datum vydání:

1.7.2005

Katalogové číslo:

73388

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma specifikuje minimální požadavky na propojení a komunikaci v systému přivolání pomoci. Systém přivolání pomoci poskytuje 24 hodinovou pohotovost pro aktivování poplachu, identifikaci, přenosu signálu, přijetí poplachu, záznam a obousměrnou hlasovou komunikaci k poskytnutí jistoty a pomoci lidem žijícím doma v uvažovaném ohrožení. Propojení v systému přivolání pomoci využívá drátových přenosů, např. pronajaté linky, pevné drátové propojení, vedení optickými vlákny nebo bezdrátových, např. rádiovou síť, buňkový systém, infračervený přenos.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 50134-5 (33 4594) 1.7.2005
Náhled normy: