Označení:

ČSN EN 50155-ed.3 (33 3555)

Datum vydání:

1.3.2008

Katalogové číslo:

80587

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro všechna elektronická zařízení pro řízení, regulaci, ochranu, napájení atd., instalovaná na kolejových vozidlech a spojená buď s akumulátorovou baterií vozidla nebo s napájecím zdrojem nízkého napětí s přímým připojením k trakčnímu vedení nebo bez přímého připojení k tomuto trakčnímu vedení (transformátor, potenciometr, pomocné napájení), s výjimkou elektronických výkonových obvodů, na které se vztahuje EN 50207. Tato norma zahrnuje pracovní podmínky, návrh, konstrukci a zkoušení elektronických zařízení a také základní požadavky na hardware a software, které jsou považovány za nezbytné pro kvalitní a bezporuchová zařízení. Pro účely této normy je elektronické zařízení definováno jako zařízení sestávající hlavně z polovodičových součástek a příslušných připojených součástí. Tyto prvky jsou montovány zejména na desky s plošnými spoji.

Počet stran:

44

Mám zájem o normu ČSN EN 50155-ed.3 (33 3555) 1.3.2008
Náhled normy: