Označení:

ČSN EN 50156-1 (33 5003)

Datum vydání:

1.4.2005

Katalogové číslo:

72197

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro praktický návrh a instalaci elektrických zařízení, řídicích obvodů a ochranných systémů pro kotle, které pracují s pevnými, tekutými nebo plynnými palivy a jejich pomocných zařízení. Specifikuje požadavky nutné pro splnění provozních podmínek kotlů ke snížení nebezpečí spalování a k ochraně vytápěných systémů před poškozením např. přehřátím. Takové kotle a elektrická zařízení mohou být např. částí následujících provozů jako jsou systémy ohřívání vody a instalace s parními kotli (parní a teplovodní kotle) a parní kotle s rekuperací tepla. Požadavky této normy platí obdobně pro elektrická zařízení elektricky vytápěných parních kotlů. Tyto požadavky mohou být použity pro taková zařízení jako jsou ohřívače teplého vzduchu, ohřívače teplého plynu, systémy výměníků tepla, spalovací komory stacionárních turbin, pokud neplatí žádná jiná norma na kombinované teplárny a elektrárny, doporučuje se použít požadavky této normy, i na elektrická zařízení pro zařízení tepelného zpracování.

Počet stran:

76

Mám zájem o normu ČSN EN 50156-1 (33 5003) 1.4.2005
Náhled normy: