Označení:

ČSN EN 50173-1-ed.3 (36 7253)

Datum vydání:

1.3.2012

Katalogové číslo:

90129

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (1053.80 CZK)
Anotace normy:

Tato norma specifikuje všeobecná pravidla pro návrh a realizaci univerzální kabeláže. Obsahuje požadavky na vlastnosti přenosových kanálů pro symetrická, koaxiální a optická kabelážní média, parametry prvků pro podporu těchto kanálů, podmínky pro klasifikaci prostředí a seznam aplikací, podporovaných univerzálními kabelážními systémy. Upřesňuje systém pro vytváření zkratek k označení symetrických kabelů a zavádí zkušební postupy pro posouzení shody s normami EN 50173-1. Řešení univerzální kabeláže je dále podrobně popsáno v ČSN EN 50173-2 pro kancelářské prostory, ČSN 50173-3 pro průmyslové prostory, ČSN 50173-4 pro obytné prostory a ČSN EN 50173-5 pro datová centra

Počet stran:

156

Mám zájem o normu ČSN EN 50173-1-ed.3 (36 7253) 1.3.2012
Náhled normy: