Označení:

ČSN EN 50176-ed.2 (33 2037)

Datum vydání:

1.8.2010

Katalogové číslo:

86544

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanoví požadavky na stabilní elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé kapalné nátěrové hmoty a pro těžko zápalné nátěrové hmoty, které mají být používány ve výbušné atmosféře vytvářené jejich vlastním prostoru stříkání. Je rozdíl mezi stříkacími systémy odpovídajícím ČSN EN 50050 a stříkacími systémy, navrženými pro vyšší energie výboje a/nebo proudy. Tato norma rovněž stanoví konstrukční požadavky pro vytvoření bezpečných provozních podmínek stacionárního zařízení, včetně jeho elektrické instalace. Norma uvažuje se čtyřmi typy elektrostatických stříkacích systémů. Uvažuje pouze s riziky spojenými s elektrostatickým nanášením nátěrových hmot, které mohou rovněž obsahovat malé množství přidaných kovových částic, pokud je práce prováděna za podmínek doporučených výrobcem. Především pokrývá nebezpečí vznícení vyplývající z vytvářené výbušné atmosféry a ochrany osob před úrazem elektrickým proudem. Stabilní zařízení podle této normy jsou zařazeny jako zařízení skupiny II, kategorie 2G nebo kategorie 3G pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu zóna 1 nebo zóna 2

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 50176-ed.2 (33 2037) 1.8.2010
Náhled normy: