Označení:

ČSN EN 50177-ed.3 (33 2038)

Datum vydání:

1.8.2010

Katalogové číslo:

86542

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanoví požadavky na stabilní elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé práškové nátěrové hmoty, které mají být používány ve výbušné atmosféře vytvářené jejich vlastním rozprášeným mrakem. Je rozdíl mezi stříkacími systémy odpovídajícím ČSN EN 50050 a stříkacími systémy, navrženými pro vyšší energie výboje a/nebo proudy. Nabíjení hořlavých práškových nátěrových hmot může být dosaženo použitím vysokého napětí nebo triboelektricky. Norma rovněž stanoví konstrukční požadavky pro vytvoření bezpečných provozních podmínek stacionárního zařízení, včetně jeho elektrické instalace. Norma uvažuje se třemi typy elektrostatických stříkacích systémů; viz 5.1, kde jsou uvedeny podrobnosti. Uvažuje pouze s riziky spojenými s elektrostatickým nanášením nátěrových hmot, které mohou rovněž obsahovat malé množství přidaných kovových částic, pokud je práce prováděna za podmínek doporučených výrobcem. Především pokrývá nebezpečí vznícení vyplývající z vytvářené výbušné atmosféry a ochrany osob před úrazem elektrickým proudem. Stabilní zařízení podle této normy jsou zařazena jako zařízení skupiny II, kategorie 2D nebo kategorie 3D pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu zóna 21 nebo zóna 22

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 50177-ed.3 (33 2038) 1.8.2010
Náhled normy: