Označení:

ČSN EN 50178 (33 0610)

Datum vydání:

1.1.1999

Katalogové číslo:

54565

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (781.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50178:1997. Evropská norma EN 50178:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma se vztahuje na použití elektronického zařízení (EE) ve výkonových instalacích, kde se vyžaduje z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti jednotná technická úroveň. Tato norma se také vztahuje na EE, která nejsou zahrnuta v normách pro jednotlivé výrobky. Tato evropská norma definuje minimální požadavky pro návrh a výrobu EE, pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, pro zkoušení a jeho zařazení do sítí pro výkonové instalace. Norma nezahrnuje následující aplikace: Elektrická příslušenství a elektrické přístroje pro domácnost a podobné účely, lékařská zařízení, elektrická zařízení železnic, zpracování dat bez řízení systémů a procesů, veřejné a soukromé neprůmyslové telekomunikační a radiokomunikační zařízení a sítě, ochranná relé, proudové chrániče, zdroje nepřerušitelného napájení, osvětlovací zařízení a veřejná nabíjecí zařízení pro elektrická vozidla. Rozsáhlá norma (cca 125 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky na celý systém, kapitolu 5 - Požadavky na bezpečnost, kapitolu 6 - Požadavky a podmínky okolního prostředí, kapitolu 7 - Požadavky na elektronické zařízení, kapitolu 8 - Požadavky na montáž a kapitolu 9 - Zkoušení. Norma dále uvádí mnoho obrázků, tabulek a rozsáhlou informativní Přílohu A (cca 30 stran), která obsahuje "dodatečné informace", včetně bezpečnostních. ČSN EN 50178 (33 0610) byla vydána v lednu 1999

Počet stran:

128

Mám zájem o normu ČSN EN 50178 (33 0610) 1.1.1999
Náhled normy: