Označení:

ČSN EN 50281-2-1 (33 2335)

Datum vydání:

1.12.1999

Katalogové číslo:

57399

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50281-2-1:1998 včetně opravy ze srpna 1999. Evropská norma EN 50281-2-1:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma uvádí dvě metody zkoušek pro stanovování minimálních teplot vznícení prachu pro účely výběru elektrického zařízení, které má být používáno v prostorech s hořlavým prachem podle (ČSN) EN 50281-1-2:1998 a konstruováno podle (ČSN) EN 50281-1-1:1998. Tyto metody nejsou vhodné pro použití s látkami, které mají vlastnosti výbušnin. Metoda A (kapitola 4) je vhodná pro stanovení minimální teploty stanoveného horkého povrchu, při které dochází k rozkladu a nebo vznícení vrstvy prachu o stanovené tloušťce, uložené na tomto horkém povrchu. Metoda je zvlášť vhodná pro průmyslová zařízení, na nichž je přítomna tenká vrstva prachu na horkém povrchu, vystaveném atmosféře. Metoda B (kapitola 5) je vhodná pro stanovení minimální teploty stanoveného horkého povrchu, při které dochází ke vznícení daného vzorku rozvířeného prachu nebo jiných podobných částic. Zkouška má být prováděna jako doplňková zkouška, po stanovení minimální teploty vznícení prachu ve vrstvě metodou A, podle této normy. Principy normalizovaných metod a postup při jejich provádění jsou podrobně popsány. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Metoda A: Vrstva prachu na vyhřívaném povrchu o konstantní teplotě, kapitolu 5 - Metoda B: Rozvířený prach v peci o konstantní teplotě. Norma dále uvádí normativní Přílohy A a B. ČSN EN 50281-2-1 (33 2335) byla vydána v prosinci 1999. Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 1241-2-1 (33 2335) z června 1998

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN EN 50281-2-1 (33 2335) 1.12.1999
Náhled normy: