Označení:

ČSN EN 50303 (33 0383)

Datum vydání:

1.6.2001

Katalogové číslo:

61666

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanoví požadavky pro navrhování, konstrukci, zkoušení a označení zařízení skupiny I, kategorie M1, určeného pro trvalý provoz v podzemních částech dolů i v těch povrchových částech dolů, které jsou ohroženy metanem a/nebo hořlavým prachem za normálních atmosférických podmínek tlaku od 0,8 bar do 1,1 bar a rozsahu teplot od -20 °C do +60 °C. Norma platí pro důlní zařízení, která mají být trvale v provozu v dolech i po překročení povolených mezí koncentrace metanu (1,5 %), tj. i v prostorech důlních děl, které jsou zařazeny jako prostory s vysokým nebezpečím výbuchu metanu - SNM3. Norma stanoví požadavky jak na elektrická tak i na neelektrická zařízení a doplňuje základní požadavky nařízení vlády č. 176/1997 Sb. o požadavky pro skupinu I, kategorii zařízení M1. Zařízení skupiny I, kategorie M1 musí být povinně certifikována třetí stranou (viz nařízení vlády č. 176/1997 Sb.) podle této normy

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 50303 (33 0383) 1.6.2001
Náhled normy: