Označení:

ČSN EN 50308 (33 3165)

Datum vydání:

1.3.2005

Katalogové číslo:

72183

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN 50308 specifikuje požadavky na ochranná opatření zaměřená na zdraví a bezpečnost osob, které jsou pro uvádění do provozu, provoz a údržbu větrných turbín relevantní. Norma neuvádí pokyny a opatření pro bezpečnost práce při výrobě, dopravě, montáži a instalaci větrné turbíny. Požadavky jsou specifikovány a zaměřeny na: - hardwardové části větrné turbíny jako jsou plošiny, žebříky, osvětlení; - návody a varovné nápisy, které zabezpečují bezpečný a rychlý provoz, kontrolu a údržbu. Požadavky a/nebo opatření specifikují vznik nebezpečí: - mechanického původu, jako je upadnutí, uklouznutí, uzamčení; - teplotního původu (oheň), jako jsou popáleniny způsobené plamenem, nebo výbuchem; - elektrického původu, jako je dotyk s živými částmi elektrické instalace; - způsobené hlukem, jako jsou stres, ztráta sluchu a nehody (vyvolané interferencí se slovní komunikací, nebo s akustickými signály); - způsobené zanedbáním ergonomických principů při návrhu strojů, jako jsou nezdravá poloha těla, nebo lidské omyly. Tato norma je určena pro větrné turbíny s vodorovnou osou otáčení rotoru, připojené na elektrickou rozvodnou síť. Pro jiná uspořádání větrných turbín (např. se svislou osou otáčení rotoru) tyto principy jsou stále platné, ale pro přizpůsobení se k aktuální koncepci musí být uváženy další specifická pravidla a požadavky. Pro větrné turbíny umístěné ve vodě, nebo v pobřežních vodách, jsou nutné další předpisy a postupy. Tento předpis na ně pouze upozorňuje

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 50308 (33 3165) 1.3.2005
Náhled normy: