Označení:

ČSN EN 50341-3 (33 3300)

Datum vydání:

1.6.2002

Katalogové číslo:

64818

Dostupná provedení:
Pouze česká předmluva - Tištěné (24.00 CZK)
Anotace normy:

Norma EN 50341-3 představuje soubor 18 národních normativních aspektů k normě EN 50341-1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 45 kV AC - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace. Lucembursko svůj národní normativní aspekt nevydalo. V jednotlivých národních normativních aspektech jsou shrnuty národní zvláštnosti jednotlivých států a upřesnění požadavků základní normy. Všechny národní normativní aspekty zahrnuté v EN 50341-3 jsou vydány pouze v angličtině. Přejímaná norma se skládá ze dvou stran textu evropské normy a 18 národních normativních aspektů

Počet stran:

2

Mám zájem o normu ČSN EN 50341-3 (33 3300) 1.6.2002
Náhled normy: