Označení:

ČSN EN 50348-ed.2 (33 2039)

Datum vydání:

1.11.2010

Katalogové číslo:

86755

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanoví požadavky na stabilní elektrostatické stříkací zařízení pro nehořlavé kapalné nátěrové hmoty a pro těžko zápalné nátěrové hmoty, které nevytvářejí výbušné atmosféry uvnitř prostoru stříkání. Je rozdíl mezi stříkacími systémy odpovídajícím ČSN EN 50050 a stříkacími systémy, navrženými pro vyšší energie výboje a/nebo proudy. Norma rovněž stanoví konstrukční požadavky pro vytvoření bezpečných provozních podmínek stacionárního zařízení, včetně jeho elektrické instalace. Uvažuje se s dvěmi typy elektrostatických stříkacích systémů. Hluk není v této normě uvažován, protože se nepovažuje za významné nebezpečí u stabilních elektrostatických zařízení pro nanášení nehořlavých tekutých nátěrových hmot. Jakákoliv další ochrana zdraví viz také ČSN EN 12215, čl. 5.5. Pro prevenci a ochranu proti požáru (např. nebezpečí požáru v důsledku jiných zdrojů), viz také ČSN EN 12215, čl. 5.7.1. Norma uvažuje se všemi významnými riziky, nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou odpovídající pro stabilní elektrostatické zařízení pro nehořlavé kapalné nátěrové a čistící materiály, které nevytvářejí výbušnou atmosféru uvnitř prostoru stříkání, pokud jsou použity v souladu s očekáváním výrobce

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN 50348-ed.2 (33 2039) 1.11.2010
Náhled normy: