Označení:

ČSN EN 50370-1 (33 3450)

Datum vydání:

1.11.2005

Katalogové číslo:

74434

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro elektromagnetickou emisi obráběcích a tvářecích strojů konstruovaných výhradně pro prů-myslové a podobné účely, které používají elektřinu, přičemž jmenovité napětí mezi vodiči přívodu obráběcího a tvářecího stroje nepřesahuje 1 000 V střídavých nebo 1 500 V stejnosměrných. Obráběcí a tvářecí stroje mohou zahrnovat motory, prvky ohřevu nebo jejich kombinaci, mohou obsahovat elektrické nebo elektronické obvody a mohou být napájeny ze sítě nebo z jakéhokoliv jiného elektrického napájecího zdroje. Jsou pokryty požadav-ky na emisi v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 400 GHz. Na kmitočtech, na kterých nejsou specifikovány žádné požadavky, není třeba provádět žádná měření.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 50370-1 (33 3450) 1.11.2005