Označení:

ČSN EN 50370-2 (33 3450)

Datum vydání:

1.11.2003

Katalogové číslo:

68832

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro elektromagnetickou odolnost obráběcích a tvářecích strojů konstruovaných výhradně pro průmyslové a podobné účely, které používají elektřinu, přičemž jmenovité napětí mezi vodiči přívodu obráběcího a tvářecího stroje nepřesahuje 1 000 V střídavých nebo 1 500 V stejnosměrných. Obráběcí a tvářecí stroje mohou zahrnovat motory, prvky ohřevu nebo jejich kombinaci, mohou obsahovat elektrické nebo elektronické obvody a mohou být napájeny ze sítě nebo z jakéhokoliv jiného elektrického napájecího zdroje. Tato norma odolnosti se může také použít pro ohodnocení zařízení použitého v jiných prostředích, která vyžadují méně přísné úrovně odolnosti (obytná, lehkého průmyslu...) než prostředí průmyslové.

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN 50370-2 (33 3450) 1.11.2003
Náhled normy: