Označení:

ČSN EN 50381 (33 2322)

Datum vydání:

1.3.2005

Katalogové číslo:

72348

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanoví specifické požadavky pro konstrukci a zkoušení přemístitelných větraných domků (TVR), jako jsou analyzátorové domky montované na skluznicích s typem ochrany "v", které jsou určeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Přemístitelný v tomto smyslu znamená vyrobený na jednom místě (v prostorách výrobce) pro prodej a transport do dalšího místa (prostor uživatele) pro instalaci a použití. Norma obsahuje požadavky na konstrukci TVR, včetně jeho souvisejících součástí, přívodního a výfukového otvoru pro dodávku plynu pro provětrávání a pro bezpečnostní zařízení a přístroje nezbytné pro typ ochrany "v". Norma stanoví požadavky pro TVR s nebo bez možných vnitřních úniků hořlavých nebo toxických plynů, kapalin nebo par (například z analyzátorů umístěných uvnitř TVR).

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN EN 50381 (33 2322) 1.3.2005
Náhled normy: