Označení:

ČSN EN 50412-2-1 (33 3436)

Datum vydání:

1.3.2006

Katalogové číslo:

75165

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma platí pro elektrická zařízení, která používají signály v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz k přenosu informací elektrickými systémy nízkého napětí, buď veřejnými rozvodnými systémy nebo instalacemi v objektech odběratelů. Nespecifikuje metody modulace signálů, ani metody kódování, ani funkční vlastnosti. Požadavky na prostředí a zkoušky nejsou v normě zahrnuty. Požadavky na odolnost byly vybrány tak, aby zajistily dostatečnou úroveň odolnosti zařízení v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu (prostředí třídy 1) a průmyslových prostorech napájených ze specializovaných transformátorů HV/MV nebo MV/LV (prostředí třídy 2).

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 50412-2-1 (33 3436) 1.3.2006
Náhled normy: