Označení:

ČSN EN 50423-3 (33 3301)

Datum vydání:

1.10.2005

Katalogové číslo:

73898

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (2160.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma obsahuje souhrn NNA jednotlivých členských zemí dle přehledu uvedeného v části 2, které se vztahují k navrhování a dimenzování venkovních vedení vn od 1kV do 45 kV včetně. Norma doplňuje nebo pozměňuje požadavky uvedené v části 1 podle konkrétních národních podmínek. Obsahuje způsoby a určení klimatických zatížení prvků venkovních vedení a mezní stavy. Stanovuje minimální vnitřní a venkovní vzdálenosti mezi vodiči, vedeními a objekty. Určuje dimenzování podpěrných bodů a základní požadavky na mechanické elektrické a materiálové parametry jednotlivých prvků venkovních vedení

Počet stran:

432

Mám zájem o normu ČSN EN 50423-3 (33 3301) 1.10.2005