Označení:

ČSN EN 50444 (05 0696)

Datum vydání:

1.12.2009

Katalogové číslo:

84551

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma skupiny výrobků platí pro zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy, jako jsou např. řezání elektrickým obloukem a stříkání obloukem, navržené pro používání v průmyslových nebo domácích prostředích, včetně zdrojů svařovacího proudu, podavačů drátu a přídavných zařízení, například hořáků, k kapalinových chladicích systémů a zařízení pro zapalování a stabilizaci oblouku. Tato norma specifikuje postupy pro posouzení elektromagnetických polí vytvářených zařízením pro obloukové svařování a definuje normalizované provozní podmínky a zkušební sestavy. Tato norma skupiny výrobků se může používat k prokazování shody s národními a mezinárodními směrnicemi nebo požadavky, pokud se týká vystavení osob elektromagnetickým polím (EMF) způsobených zařízením pro obloukové svařování. Pro výrobky pokryté touto normou skupiny výrobků mohou platit jiné normy. Především nelze tuto normu použít pro prokazování elektromagnetické kompatibility s jinými zařízeními; ani nespecifikuje žádné bezpečnostní požadavky na výrobek jiné než ty, které se specificky týkají vystavení osob elektromagnetickým polím.

Počet stran:

52

Mám zájem o normu ČSN EN 50444 (05 0696) 1.12.2009
Náhled normy: