Označení:

ČSN EN 50491-3 (33 2151)

Datum vydání:

1.2.2010

Katalogové číslo:

84949

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma se používá pro výrobky připojené k automatizačním a řídicím systémům pro byty a budovy (HBES/BACS). Výraz HBES/BACS pokrývá jakoukoli kombinaci výrobků HBES a/nebo BACS, včetně jejich samostatných připojených/odnímatelných zařízení navzájem spojených prostřednictvím jedné nebo více sítí. Tato norma se používá spolu s příslušnými normami bezpečnosti výrobků. Uvádí požadavky na elektrickou bezpečnost pro všechna zařízení připojená k HBES/BACS a je použitelná pro stanice obsluhy a jiná zařízení rozhraní mezi člověkem a systémem, zařízení pro funkce managementu, řídicí zařízení, automatizované stanice a aplikačně specifické řídicí jednotky, terénní zařízení, kabeláž a propojení zařízení. Tato norma pokrývá následující požadavky a kritéria shody: ochrana před nebezpečími v zařízení, ochrana před přepětími v síti, ochrana před dotykovým proudem, ochrana před nebezpečími způsobenými různými typy obvodů, ochrana komunikačních instalací před přehřátím způsobeným nadměrným proudem.

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN 50491-3 (33 2151) 1.2.2010
Náhled normy: