Označení:

ČSN EN 50498 (33 3451)

Datum vydání:

1.6.2011

Katalogové číslo:

88282

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma stanoví meze a metody měření emise rušení a charakteristiky odolnosti zařízení pro dodatečnou montáž ve vozidlech (ESA), která jsou uvedena v příloze I, 3.2.9 směrnice 2004/104/ES, a která nemají souvislost s funkcemi týkajícími se odolnosti vozidel, jak jsou definovány v příloze I, 2.1.12 automobilové směrnice 2004/104/ES. Jakékoliv zařízení (nebo část ESA), jehož primární funkcí je vysílání a/nebo příjem vysokofrekvenčního signálu podle směrnic ITU, je z této normy vyloučeno. Tato norma pokrývá kmitočtový rozsah 9 kHz až 400 GHz. K současnému datu specifikuje meze a metody měření rušení šířeného vedením a zářením z ESA v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 1 GHz a požadavky na odolnost vůči tranzientním jevům šířeným po vedeních. Zařízení ESA se posuzuje pouze v kmitočtových rozsazích, kde jsou stanoveny mezní hodnoty. Na příslušenství, která nejsou přímo připojena ke kabeláži vozidla, ale pouze prostřednictvím speciálního rozhraní, se běžně požadavky EMC vozidel nevztahují

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN 50498 (33 3451) 1.6.2011
Náhled normy: