Označení:

ČSN EN 50500 (33 3593)

Datum vydání:

1.6.2009

Katalogové číslo:

83535

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Účelem této Evropské normy je stanovení vhodné výpočetní a měřicí metody pro určení magnetických polí v okolí zařízení uvedených v rozsahu platnosti této normy, normalizace provozních podmínek a ustanovení měřicích a výpočtových vzdáleností. Nabízí metodu pro prokázání shody s doporučením Rady 1999/519/EC (viz bibliografii) a Směrnicí 2004/40/EC (viz bibliografii). Norma se vztahuje na kmitočtový rozsah 0 Hz až 300 GHz. Cílem této normy je poskytnutí postupů pro měření a pro výpočty úrovní elektrického a magnetického pole generovaného elektronickými a elektrickými přístroji v drážním prostředí co se týče vlivu na člověka. Měřicí postupy a místa měření také zahrnují problematiku osob používající aktivní implantované zdravotnické prostředky.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 50500 (33 3593) 1.6.2009
Náhled normy: